top of page

Един час театър

театрална арт-терапия с хора с психични разстройства

Идея и изпълнение: Василена Радева

Експерт театър: Богдана Котарева

Видео реализация: Петя Иванова

Гледайте филма  

ЕДИН ЧАС ТЕАТЪР

парола: theatre

В продължение на три години (от 2014-та до 2017-та) веднъж седмично Паник бутон театър в лицето на Василена Радева и Богдана Котарева водеше театрални занимания в  Дневен център към клиника за психично болни. Веднъж месечно посещавахме заедно с пациентите спектакъл от репертоара на Софийските театри. Интензивното креативно общуване между артистите и психично болните участници доведе до представянето (зад стените на болницата) на три български текста: “Не падай духом” от Ст. Стратиев, “Туристи” от Чудомир и “Антонио и Клаудия”, пиеса, написана от пациент на клиниката - Георги Ангелов. За своеобразната театрална студия бе създаден и документалния филм “Един час театър” с автор и режисьор Петя Иванова.

 

С партньорството на Дневен център към Център за психично здраве “Проф. Никола Шипковенски”

Проектът цели запознаване на децата с основни похвати и елементи от различни видове изкуства, както и активно участие на малките пациенти в измисляне и разказване на фантастични истории.

През 2018-та и 2019-та заниманията в болница се провеждаха по веднъж седмично, в продължение на десет месеца, под формата на ателиета, водени от творци и педагози в четири различни области на изкуството: театър, литература, музика и фотография.

 

Проектът се реализира в партньорство със СБАЛ по детски болести „проф. Д-р Иван Митев“, София и финансовата подкрепа на Национален фонд  „Култура“

Съзидателно лечение

творчески занимания с хоспитализирани деца

Идея и изпълнение: Василена Радева (режисьор)

Експерт творческо писане: Ценка Кучева (преподавател по БЕЛ)

Експерт художествена фотография: Петя Иванова (кинорежисьор и фотограф)

Експерт музика: Константин Кучев (автор на песни и музикални ателиета)

Децата и баланса

Артисти от Паник бутон театър в ролята на обучители в инициативата "Приключения на живо".

bottom of page