top of page

Уъркшоп по обектов театър

март 2015г

В сътрудничество с Лиси Щосел Lisi Stoessel, американски сценичен дизайнер, специализирала в Берлин клоунада, куклен театър и буто пърформанс.

Този уъркшоп, беше замислен като изходна точка в процеса по създаването на първия спектакъл на компанията “Дисонанс за двама артисти” и беше със свободен достъп за български сценографи, драматурзи и артисти. В него изследвахме как обектите могат да присъстват в театралното пространство като нещо повече от реквизит или кукли. Как предметът може да стане същностна част от драматургията на спектакъла, без да му се придават антропоморфични качества. Как обикновен обект може да добие символно значение, повлиявайки едновременно на действието и на смисловото възприемане на пърформанса.

Този уъркшоп, осъществен като международна колаборация благодарение на Фондация “Арт Офис”, доведе до силно визуалния характер на нашия пилотен спектакъл.

  • Facebook

Тандем Европа

В сътрудничество с MitOst, European Cultural Foundation and Echis – Incroci di suoni

Паник бутон театър беше селектиран за едногодишната програма Tandem Europe, която е насочена към организации, които създават творчески проекти, водещи до социални иновации в Европа. Програмата стимулира стратегическото планиране и развитие на организацията и нейния екип. Подпомага създаването и устойчивостта на междусекторни партньорства и интеркултурен диалог сред организации от различни страни и изследва креативни и колаборативни методи за разрешаване на съвременни предизвикателства.

 

Е рамките на тази програма Паник бутон театър  проведе едногодишно партньорство с италианската неправителствена организация Echis - малка група от независими журналисти, базирани в Рим. Споделихме опит и подходи към превръщането на документален материал в драматургия за театър, подкаст или радиопредаване.

Тандем Европа, също така предостави на Паник бутон театър участие в три големи международни срещи с представители от над 25 организации от различни европейски страни, където дискутирахме и навлизахме практически в различни казуси, засягащи нашето професионално развитие в сферата на културата, изкуството и социалните иновации. На една от тези срещи се роди и идеята за спектакъла Караоке нощ.

ноември 2017г - ноември 2018г

  • Facebook

Движенчески тренинг

В сътрудничество с Double Edge Theatre и Trust for Mutual Understanding, САЩ

Екипът на Паник бутон театър обичайно започва творческия си процес с идея, концепция и слово (текстове). Движенческият език и сценичните образи най-често се интегрират на следващ етап в изграждането на спектакъла.

Американската компания Double Edge Theatre  създава силно визуален и физически театър, базиран върху интензивен движенчески тренинг, вдъхновен от метода на Й. Гротовски, както и от образи, често заимствани от шедьоври в изобразителното изкуство.

 

Милена Дъбова и Адам Брайт бяха поканени в София, за да водят ателие с екипа на Паник бутон театър и актрисите от "Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта”.

Целта на тази колаборация беше обогатяване на нашия опит в създаването на авторски спектакли,  като се запознаем практически с подхода на Double Edge, базиран върху  специфичен физически тренинг.

bottom of page