top of page

Паник Бутон

Театър

“Паник бутон театър” е независима театрална компания, основана в София, България през 2014г.,  следствие от срещата и общата визия за изкуството и живота на българския режисьор Василена Радева и американския артист Нейтън Купър.

Мисията на “Паник бутон театър” е да допринася за повишаването на емпатията и толерантността у човека и обществото чрез създаване и разпространяване на качествено, социално ангажирано изкуство.  Също така да изследва и популяризира в България световни артистични практики с хуманитарна, социална, обучителна и екологична насоченост. Негова задача е и да подпомага интеркултурния диалог на международно и на локално равнище, чрез творчески колаборации между организации, артисти и експерти от различни области на изкуството, науката, културата и географските измерения на света. 

Целта ни е да се „гмуркаме“ дълбоко в човешката душа и социум и чрез средствата на театъра да постигаме разбиране за другия, отвъд стереотипното мислене и конкретната проблематика на общността.

Опитът на компанията включва:

- създаване и разпространение театрални спектакли

- иницииране и провеждане на социално ангажирани проекти, в това число и дългосрочна работа с маргинализирани обществени групи.

- устойчиви партньорства с европейски и американски организации в сферата на изкуството и културата.

- развитие на диалога между активисти и артисти и реализация на инициативи в тази посока

- провеждане на обучителни семинари, работилници, курсове за професионалисти и непрофесионалисти

- консултации по проекти и инициативи, свързани с изпълнителските изкуства

- експертно участие в национални и международни инициативи, свързани с културни политики

Нашия екип

%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%8A%D0%BD%20%

Нейтън Купър

артист и управител

Васи.PNG

Василена Радева

режисьор и артистичен директор

unnamed.png

Богдана Котарева

артист и комуникационен мениджър

Елена Димитрова

Елена Димитрова

актьор и художествен консултант

Виктория Костова

Виктория Костова

асистент мениджър и коорднатор проекти

elbi IMG_2884-2.jpg

Емилиян Гацов

композитор

Елена Шопова

Елена Шопова

сценограф и дизайн

bottom of page