top of page
Panic_Logo.png

“Най-важното за всяко нещо е да бъде износено и родено. Всяко впечатление, зародиш на чувство, трябва да бъде оставено изцяло в себе си, в тъмнината, в неизказаното, в несъзнаваното, в непостижимото за собствения разум, където да се завърши, а после, с дълбоко смирение и търпение, трябва да се изчака часът на раждането на новата яснота: ето това означава да живееш като творец: в разбирането и в творчеството.”

Р.М. Рилке

bottom of page