top of page
Elektra.jpg

Електра тук и сега 

по текста на Маргьорит Юрсенар „Електра или свалянето на маските“

Режисьор: Василена Радева
Участват: Елена Димитрова, Богдана Котарева, Мария Панайотова, Самуела-Ивана Церовска, Марио Василев, Васил Читанов, Иван Станчев

Сценограф: Илияна Кънчева

Художествено осветление: Ралица Тонева
Музика: Емилиян Гацов-Елби, Гьорги Георгиев-Антика
Плакат: Светлана Мирчева

Представление на „Паник бутон театър“ в копродукция с РЦСИ „Топлоцентрала“

Още от заглавието се разбира, че ключ към представлението „Електра тук и сега“ ще бъде връзката с днешното. Но тази актуалност не трябва да се търси в преднамереното осъвременяване на мита, а по-скоро в коментара на историята.

„Електра или свалянето на маските“ е оригиналното заглавие на текста, по който театралната режисьорка Василена Радева работи. Пиесата на една от най-значимите фигури във френскоезичната литература на XX век – Маргьорит Юрсенар, е написан на прага на Втората световна война.


Режисьорската версия на Василена Радева върху „Електра“ на Юрсенар е всъщност едва вторият път, в който тази пиеса се поставя в България.

Коментарно и аналитично, представлението следва езика и времето, което Юрсенар описва. Тази трудна семейна история започва в един сюблимен ден: „Това – казва Василена Радева – е решителният ден, за който всички са се подготвяли с години. Това е денят, в който или умираш, или ставаш убиец.“

В лабиринта от представи и образи за другия, за героичното, за реалността, Василена Радева изгражда театралния разказ на базата на лабораторна работа с актьорите и тяхното активно участие в процеса. Това детайлно вглеждане и в личностната връзка на актьорите с митологичния персонаж, и в текста на Юрсенар, е резултат от почти едногодишната работа по спектакъла. Заедно със своята театрална компания „Паник бутон театър“ Василена Радева създава продължителен и задълбочен предварителен процес, който предшества репетиционния и включва две творчески ателиета и един

теоретичен семинар.

Електра тук и сега - Мария Панайотова
Електра тук и сега - Марио Василев

Електра тук и сега - Елена Димитрова

Електра тук и сега - Василена Радева

ТИЙЗЪР

ТРЕЙЛЪР

Представлението се реализира с подкрепата на Столична община.„Електра тук и сега“ се осъществява с подкрепата на Министерство на култура.

bottom of page